Vilkår for booking


1. Bestilling

Antall personer, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av Uteplassen
Sogndal framgår av bekreftelsen gjesten vil motta etter bestilling.


2. Prisavtalens gyldighet

De avtalte priser er bindende for begge parter, Uteplassen Sogndal forbeholder seg imidlertid
retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller
andre forhold utenfor selskapets kontroll.


3. Endring og      Avbestilling

a. Avtalebookinger
For avbestilling av booking gjelder følgende:
 All endring og avbestilling må skje skriftlig.
 Ved manglende oppmøte, forsinket ankomst eller tidlig avreise vil Uteplassen
Sogndal ha rett til kompensasjon tilsvarende full pris for bekreftet bestilling.
 For prisreduksjon knyttet til avbestilling eller nedjustering av bestilling følger
følgende frister og reduksjoner:


Reduksjon 1-2 enheter 3-5 enheter 5 -12enheter
100%         14 dager    30 dager       120 dager
50%             7 dager    14 dager         60 dager
25%             3 dager      7 dager         30 dager
10%             1 dag         3 dager          14 dager

 Ved bestillinger som innbefatter leveranser fra tredjepartsleverandører vil
Uteplassen Sogndal kreve full kompensasjon for eventuelle tap og kostnader som
oppstår i forbindelse med reduksjon eller avbestilling.

b. 18 års aldersgrense
For gjester som ikke reiser med foreldre eller foresatte, har vi 18 års aldersgrense.
Uteplassen Sogndal forbeholder seg retten til å heve bookingen om gyldig legitimasjon
ikke kan fremvises.


4. Betaling

 

 

 

 

 

a. Kontant betaling
Ved kontant betaling vil Uteplassen Sogndal kreve enten et kontant depositum ved
innsjekking eller kredittkortgaranti.

b. Kortbetaling

Uteplassen aksepterer betaling fra følgende kredittkortselskaper: Visa og MasterCard.
For bestilling via våre nettsider aksepterer vi Visa og MasterCard.

c. Faktureringspolicy
Fakturering skal være avtalt i forkant av oppholdet. Kredittsjekk kan bli foretatt. Opphold
under NOK 5.000 vil ikke kunne faktureres.


5. Inn- og utsjekking

Bestilte enheter garanteres å være innsjekkingsklare fra kl.15.00 på ankomstdagen.
Utsjekkingstid er klokken 12.00 på avreisedag.


6. Ansvar for skade

Gjesten, eller den som står som garantist for bestillingen, er ansvarlig for skade på lokaler som
følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjestene. Vi minner på at alle enheter er
røykfrie. Ved overtredelse kommer erstatning for ekstra vask. Denne erstatningen er satt til 2
500 NOK og kommer til å debiteres fra sluttregningen til gjesten som står ansvarlig.


7. Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll - for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det
umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale - gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.


8. Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen (gjesten og Uteplassen Sogndal)
skal behandles etter norsk rett.